Polityka prywatności

1. Serwis internetowy www.nameblowej.pl, jako portal internetowy w branży meblowej, dekoracji oraz wyposażenia wnętrz, stanowczo i bezwzględnie stosuje Politykę Prywatności.

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

3. Administratorem danych osobowych Klientów Nameblowej.pl jest Właściciel marki Nameblowej.pl: Firma Abaka Adam Jastrzębski, NIP:PL6262226493.

4. Klient, rejestrując konto, jak również podczas składania zamówienia (rejestracja nie jest obowiązkowa) dobrowolnie podaje swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe.

5. Nameblowej.pl za udzieloną przez Klienta, dodatkową zgodą, uprawniony jest do przesyłania Klientowi wybranych informacji o tym co nowego w Nameblowej.pl w postaci newslettera.

6. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych lub odwołania zgody na otrzymywanie newslettera bez podawania przyczyny.

7. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane osobom trzecim, w szczególności Partnerom Nameblowej.pl.

8. Dane osobowe Klientów Nameblowej.pl są chronione przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych oraz szyfrowania danych.
 

Bytom, 01.05.2012r.